Bağış

"Biz Sadece Vesileyiz"

Mardin Hidayet İlim ve Kültür Vakfı; insanlara îman hakikatlerinin feyzini ve manevî bereketini ulaştırma gayesiyle, kurulduğu günden bugüne temelleri atılan bir ihya hareketinin adıdır.

Amacımız; Mardin bölgesinin merkez ve tüm ilçelerinde bünyemizde faaliyet gösteren medrese-i Nuriyeler vesilesiyle, iman hakikatlerini ahir zamanın muhtaç gönüllerine ulaştırmak ve bu amaç doğrultusunda da yurt dışında kardeş ülkemiz olan Umman’da nurlu hizmetler yaparak, daha çok insanın iman hakikatlerinden istifadesine vesile olmaktır.

Sizler de bizim bu gayemize yönelik çalışmalarımıza katkıda bulunarak, bu maddi ve manevi hizmetlerin daha geniş kitlelere, daha keyfiyetli olarak ulaştırılmasına destek olabilirsiniz.

Unutmayalım ki “Bir hayra sebep olan, onu yapan gibidir.”

Katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz...

***

Yapılan bağışlar ile verilen sadaka ve zekâtları nerede kullanılıyor sunuz?

Bağışlar;

1. Vakfımız bünyesinde faaliyet gösteren medrese-i nuriyelerdeki personellerin(vakıf, müdebbir, aşçı vb.) istihdamı için,

2. Yurt içi ve yurt dışından vakfımız bünyesinde icra edilen okuma programları gibi etkinlik ve faaliyetler için gelen misafirlerimizin ikametgâh ve diğer masrafları için,

3. Vakfımızın Kira, Elektrik, Su, Yakıt vb. devam arz eden ihtiyaçlarının karşılanması için,

4. Vakfımız bünyesinde yıl içinde farklı zaman dilimlerinde (15 Tatil, Yaz Tatili gibi) icra edilmekte olan, kız ve erkek öğrencilere yönelik olarak açılan Kur'an Kursları ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde icra edilmekte berdevam olan Okuma kamplarının ihtiyaçlarının karşılanması için,

5. Vakfımız bünyesinde faaliyet gösteren medrese-i Nuriyelerimizde ikamet eden orta öğretim ve üniversite talebelerinden maddi durumu yetersiz olan talebelerin ve diğer ilgili ihtiyaç sahibi personellerin ihtiyaçlarının karşılanması için,

6. Mardin ile kardeş ülke olarak kabul ettiğimiz UMMAN hizmetlerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasını için,

7. Vakfımız bünyesinde kalan talebe ve diğer personellere yönelik olarak, sene içerisinde uygun zamanlarda gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyet ve etkinlikler(gezi, piknik, çeşitli bölgesel ziyaretler vb.) için kullanılmaktadır.

***

Vakıf Bünyesindeki Medrese-i Nuriyelerde icra edilen nurlu hizmetlere zekât verilebilir mi?

Zekât verilecek kişilerden birisi de “Allah yolunda olanlar” anlamında “Fî sebîlillah”dır. İlgili ayetin (bk. Tevbe, 60) bu ifadesinin tefsiri için İmam Kâsânî, Bedâiü’s-Sanâî isimli eserinde şöyle der: “Allah yolunda olanlardan maksat, Allah’a yaklaştıran her şeydir. Eğer ihtiyaç hâsıl olursa, bu mânâya Allah’a itaat yolunda çalışan herkes ve bütün hayır yolları girer."

Fahrüddin er-Râzî, et-Tefsîrü’l-Kebir’inde, “Fî sebîlillah” tabiri sadece gazilere mahsus değildir. Zekât bütün hayır yollarına verilir. Ölülerin techiz ve kefenlenmesine, kalelerin yapılması ve cami inşası bunlara girer...” gibi ifadelerle meseleyi umumileştirir.

***

Vakfınıza ne tür yardımlarımız olabilir?

1.     Her türlü nakdi yardımlar ile,

2.     Sadaka ile,

3.     Zekât ile,

4.     Fitre sadakası ile,

5.     Adak, Akika, Şükür ve Vacib Kurbanları bağışlamakla,

6.     Vakfımız bünyesinde ikamet edip eğitimlerine devam eden talebe-i uluma burs vermekle,

Ve daha bunlar gibi daha nice farklı muavenet kanallarıyla, bizimle irtibata geçmek suretiyle, maddi ve manevi yardımlarınızla bu kudsi hizmetlerimize ortak ve vesile olabilirsiniz..

***

Vakfımıza Adak, Akika, Şükür ve Vacib Kurbanlarınızı her zaman bağışlayabilirsiniz.

İnsanlık çok zaman amaç ile aracı karıştırdığı için, Cenab-ı Hak (C.C) Kur’an-ı Kerim ile Kurban ibadetinde insanlığı ifrat ve tefritten kurtaracak istikamet yolunu bildirmiş ve Resullullah (a.s.m) ile kurban ibadetinin uygulama şeklini öğretmiştir.

Cenab-ı Hak Hac Suresinde; “Biz, büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın (dininin) işaretlerinden (kurban) kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şu halde onlar, ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah'ın ismini anınız (ve kurban ediniz). Yan üstü yere düştüklerinde ise, artık (canı çıktığında) onlardan hem kendiniz yeyin, hem de ihtiyacını gizleyen-gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. -22/36-

“Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele! -22/37-“ buyurarak bizlere hem Kurbanlık hayvanların cinslerini, hem nasıl kurban edilmesi gerektiğini, hem kurbanlık hayvanların etlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, hem de Kurban kesmekte ki niyetimizin ne kadar ehemmiyetli olduğunu ve daha birçok hikmeti ders vermiştir.

Kesilen kurbanlara ait et’ler, vakfımız bünyesinde faaliyet gösteren medrese-i Nuriyelerde ikamet eden talebelerimizin mutfak ve yemek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır.

Ayrıca Vakfımız Kurban Bayramında olduğu gibi yıl içinde kesilen adak, akika ve şükür kurbanlarının video ve fotoğraflarını bağışçılarımıza internet uygulamaları üzerinden göndermektedir.

***

 

İrtibat Numaralarımız:

Mardin Merkez

Haşim ÇAKİN (0505 287 4984)

 

Nusaybin Şube

Nusaybin Hidayet Bölgesi (0542 747 1876)

Nusaybin Sadakat Bölgesi - Tayfur TAŞDEMİR (0530 060 8904)

 

Kızıltepe Şube

Mustafa ORAL (0530 247 9927)

 

Midyat Şube

Hüseyin ADA (0542 323 2869)

Nurettin ÇETİN (0543 258 2050)